Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Analyser tidsskrift fra det okkuperte Norge

I denne oppgaven skal du analysere innholdet i de tre bladene Huginn, Munin og Nasjonalungdommen.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Forsidene til tidsskriftene Hugin, Munin og Nasjonalungdomen. Faksimile.

  1. Hvilken type stoff inneholder de tre bladene?
  2. Hvordan henvender de seg til leseren?
  3. Hva karakteriserer bildene, og hva formidler de?
  4. Formuler hovedbudskapet i hvert av de tre bladene i tre til fem setninger.

Huginn var et tidsskrift for norske studenter og skulle formidle den nye tids ideologi til denne viktige målgruppen for NS.

Munin var et månedlig bildeblad for allmenheten og skulle formidle "ideologisk riktig" kulturstoff til det norske folk, styrt av NS-myndighetene (NS = Nasjonal Samling). Det var etter tidens standard svært påkostet og forseggjort.

Nasjonal-ungdommen var organet for ungdomsorganisasjonen NSUF (Nasjonal Ungdomsfylking).

Sist oppdatert 07.05.2018
Tekst: Jostein Saakvitne (CC BY-SA)
Rettighetshaver: Senter for nye medier, Høgskolen i Bergen

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs