Hopp til innhold

Fagartikkel

Hvorfor er mediehistorie viktig?

Mediehistorien er viktig for å forstå historien. Den handler om hvordan mennesker har tilegnet seg informasjon og kommunisert med andre i ulike tidsepoker. Mediehistorien viser oss også hvordan tilgang til ny teknologi er med på å endre samfunnet.

LK06
Et bilde som viser glimt fra ulike epoker i norsk mediehistorie. Kolasj.

Hvorfor trenger vi å lære om historie?

Du har sikkert opplevd hvordan det føles når batteriet på mobilen er tomt. Ferdes du langt utenfor allfarvei, har du sikkert også opplevd hvor vanskelig det kan være å få fatt i informasjon som du til vanlig tar for gitt. Det er først når vi ikke har tilgang til teknologien, at vi oppdager hvor avhengige vi er av den.

I dag lever vi i et samfunn som gjerne kalles kommuniksjonssamfunnet, informasjonssamfunnet eller kunnskapssamfunnet. Men det betyr jo ikke at man i gamle dager ikke kommuniserte, delte informasjon eller hadde kunnskap. Det betyr bare at menneskene kommuniserte og skaffet seg informasjon på andre måter. På samme måte som moderne teknologi preger måten vi samhandler på i dag, er fortidens kultur og kulturelle uttrykk preget av måten folk kommuniserte på da.

Teknologien endrer samfunnet

Det kan være spennende å tenke seg hvordan menneskene skaffet seg informasjon og husket den uten all den teknologien vi er vant til i dag. Før det ble vanlig å skrive ting ned, brukte folk andre hukommelsesteknikker. Bruk av rim og rytme er for eksempel en teknikk som gjør det enklere å gjenta fortellinger og overføre kunnskap muntlig til andre. De greske filosofene lærte seg å huske lange taler ved å forestille seg at de vandret fra rom til rom. Slike memoteknikker er det smart å lære seg også i vår tid. Når vi har automatisert kunnskapen vår, trenger vi nemlig ikke å slå opp i en bok eller gjøre et søk på nettet hver gang vi lurer på noe.

Men moderne informasjonsteknologi har gitt oss som lever i dag, en unik mulighet til å hente informasjon fra hele verden rett inn i stua, uansett hvor vi bor. Slik var det ikke før, selv ikke da foreldrene dine var på din alder. Vi har også funnet fram til ulike teknikker for å distribuere informasjon på en effektiv måte. Stemmen bærer lenger når vi bruker mikrofon, en sceneartist kommer nærmere publikum når han eller hun kan ses på storskjerm.

Lagring og distribusjon

Oldtidens steintavler var ypperlige for lagring. De tålte vær og vind og tidens tann. Men som distribusjonsmedium var jo steintavlene rimelig upraktiske. Nedtegnelser på lette materialer som pergament og papyrus var langt enklere å bære med seg. Slike nedtegnelser og trykking på papir har en lang historie i vår kultur. Bare tenk på alle bøkene og avisene i bibliotekene. Men det ville gå med uhorvelige mengder papir dersom all informasjon vi i dag har tilgang til, skulle lagres i bokform. Tenk bare hvor mange boksider du i dag kan lagre på en liten minnepenn.

Teknologien har gjort det mulig å lagre og distribuere store mengder informasjon rask og effektivt. Mengder av elektronisk informasjon lagres i dag i «skyen», det vi si i enorme serverparker spredt over hele verden. Moderne informasjons- og kommunikasjonsteknologi har på kort tid endret hele samfunnet. Mediehistorie er derfor en sentral del av vår historie.

Sist oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Grethe Melby

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie