Hopp til innhold

Oppgave

Drøft ulike sider ved medieutviklingen

Drøft ulike sider ved den internasjonale medieutviklingen de siste femti årene. Velg en av oppgavene nedenfor.

jordakloden stiger opp av horisonten

Oppgaver

 1. I 2012 ble New Orleans den første store amerikanske byen uten en egen dagsavis.
  • Hva er grunnen til problemene avisene opplever i våre dager?
  • Hvordan tror du det vil gå med papiravisene på sikt?
 2. Helt fra starten av valgte USA en modell der radio og fjernsyn var eid av konkurrerende selskaper, og sendingene ble finansiert med reklame. Britene valgte å opprette et lisensfiansiert monopol.
  • Hvilke konsekvenser fikk dette for de programmene som ble produsert?
  • Hva ville konsekvensen bli i Norge dersom NRK ikke lenger skulle være lisensfinansiert?
 3. Språkprofessor Sylfest Lomheim frykter at Facebook ødelegger kommunikasjonen mellom folk. Les artikkelen: Lomheim fryktar Facebook øydelegg menneske
  • Hvordan begrunner han denne frykten?
  • Hvordan mener du Facebook har endret måten folk kommuniserer på?
 4. De elektroniske mediene har gjort verden til en global landsby, sa den amerikanske medieforskeren Marshall McLuhan i 1962.
  • Finn eksempler fra de siste femti årenes mediehistorie som bekrefter eller eventuelt problematiserer denne påstanden.
Sist faglig oppdatert 23.01.2018
Skrevet av Øyvind Høie

Læringsressurser

Internasjonal mediehistorie

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs