Hopp til innhold

Fagartikkel

Informasjonssjef i PST

PST er en nasjonal politienhet som har som oppgave å forebygge og etterforske lovbrudd mot nasjonens sikkerhet og selvstendighet.

LK06
WikiLeaks

I 2010 publiserte nettstedet WikiLeaks 91.000 hemmeligstemplede rapporter om krigen i Afghanistan. Utgjør det en fare for rikets sikkerhet?

– Informasjon er ikke bare tekst. Det kan også være et bilde, en telefonsamtale, en sms, noe du hører på radioen eller en enkel gul lapp, forteller Martin Bernsen (38). Bernsen er informasjonssjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og har base i Nydalen, Oslo. En av utfordringene han beskriver i arbeidet sitt, er å få andre til å forstå informasjon.

– Samme informasjon kan bety ulike ting for ulike mennesker. Om du forteller at det er “fint vær”, så vil dette kunne bety sol i Oslo, mens man i Bergen kan oppleve været som fint på en skyet dag, smiler Bernsen. Han er selv oppvokst i byen mellom de syv fjell, men studier og arbeid lokket ham over fjellheimen og til hovedstaden.

– En del av informasjonen vi mennesker mottar, kan vi fysisk kaste i bosset, men om noen visker deg en hemmelighet, klarer du ikke glemme den, forteller Bernsen. I jobben opplever han ofte at det å gi informasjon videre kan bidra til mer informasjon. Det kan være utfordrende å finne den “riktige” informasjonen. Han er til tider avhengig av godt samspill med mediene.

Mye inn og lite ut

– Hos oss har vi masse interninformasjon. Det er bare en liten del som skal eksternt. I jobben som informasjonssjef er jeg med på å bestemme hva slags informasjon som skal ut, og hvordan vi skal gjøre det, sier Bernsen. En av utfordringene i møte med mediene er at man har ulike roller og motiver.

– Jeg skiller tydelig mellom bakgrunnssamtaler og intervjuer, forteller informasjonssjefen. I jobben kan han dele mye informasjon med media, men det er ikke alt som kan publiseres.

– Poenget med bakgrunnssamtaler er ikke å avsløre hemmeligheter til journalister, men å gi journalisten informasjon som gjør at hun eller han kan lage saken sin mest mulig korrekt. Verken PST eller mediet er tjent med at reportasjen blir unøyaktig eller direkte feil, utdyper Bernsen.

Savner offentlige diskusjonsfora

– PST var tidlig ute med Facebook-bruk og egne sider på Facebook. Det fungerte i begynnelsen, men ble en arena for kranglefanter. Vi opplevde en del rasisme, samt debatter som absolutt ikke hører hjemme under oss, sier informasjonssjefen. Han ser svakheter ved Facebook sin sterke posisjon blant forum og nettsamfunn.

– Utviklingen heller mot at Facebook er i ferd med å bli den eneste store innenfor sosiale medier. De får samme posisjon der som Google innehar på søk. Facebook passerte 800 millioner brukere høsten 2011.

– I Norge har vi ingen offentlige diskusjonsfora på nett. Men vi har en privat aktør i Facebook som tilrettelegger for debatter. Kontrollen ligger dermed hos andre, og skjer det feil, kan vi ikke rette opp selv, forteller Bernsen. PST har selv opplevd feil ved Facebook-tjenesten som hindret dem å svare på innlegg. Vi får fort trøbbel som politi når ting får stå alene og ubesvart, sier Bernsen.

Fra Facebook til Twitter

PST er fortsatt aktive på Facebook, men bruker Twitter mer.

– Før sendte vi ut pressemeldinger på e-post og brukte ressurser på å oppdatere og utvide utsendingslister og adressebok. I dag bruker vi bare Twitter med lenke til nettsidene våre, forteller informasjonssjefen.

Han peker på tre store fordeler:
1. Mindre administrasjon
2. Trafikk ledes til nettsidene
3. Eksklusiv bruk av Twitter skaper mange følgere
– Folk opplever oss som mer åpne, men PST deler ikke så mye mer enn før. Vi gjør det oftere. Og da opplever mange det som om vi deler mer, sier Bernsen.

Endringene innenfor sosiale medier har vært store de siste årene. Tempoet er stort.

– I sosiale medier endrer sannheten seg hele tiden. Det går fort, og det er vanskelig for bedrifter og institusjoner å lage en strategi. Det er nytt, og mye bærer preg av prøving og feiling. Sosiale medier går nå mer og mer over på mobil. Smartmobilene faller i pris, og brukskostnadene på telefon går ned, sier Bernsen.

Mørk dag

– Den 22. juli 2011 var jeg hjemme med nyfødt barn. Men jeg fulgte med og fikk nyest informasjon gjennom Twitter, forteller Bernsen. Hendelsen belyste en del utfordringer knyttet til informasjon.

– 22. juli viste oss alle hvor stort informasjonsbehovet er når det skjer noe. Det var travle tider i ukesvis etterpå. Et stormløp. PST er nå (november 2011 red. anm.) inne i en evalueringsfase. Det kan komme endringer, avslutter informasjonssjef Martin Bernsen.

Sist oppdatert 15.12.2017
Skrevet av Jone Nikolai Nyborg

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet