Hopp til innhold

Fagartikkel

Kommunikasjonssjef i Strømmestiftelsen

Mange frivillige organiasjoner har egen markeds- og kommunikasjonsmedarbeider. Strømmestiftelsen er en av dem. En viktig del av arbeidet handler om kommunikasjon med bidragsyter.

LK06

Egil Mongstad om kommunikasjonsvirksomhet i Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen

Strømmestiftelsen er en frivillig organisasjon med hovedbase i Kristiansand. Stiftelsen bygger sin virksomhet på kristne verdier, men er religiøst og politisk nøytral i sitt utviklingsarbeid og valg av samarbeidspartnere.

En viktig del av Strømmestiftelsens arbeid er å få folk til å bidra økonomisk til det arbeidet organisasjonen utfører. Markedskommunikasjon defineres vanligvis som kommunikasjon mellom en bedrift og en kunde. Men i dette tilfellet dreier det seg om kommunikasjon mellom en frivillig organisasjon og en gruppe bidragsyter.

Informasjons- og samfunnskontakt (PR)

Hensikten med stiftelsens informasjons- og samfunnskontakt er å fortelle hva organiasjonen driver med og skape en positiv holdning til organisasjonen i befolkningen.

– Vi jobber med å få frem fattiges problemstillinger og sette hverdagsutfordringer på dagsorden, sier kommunikasjonssjef Egil Mongstad i Strømmestiftelsen.

Frivillige organisasjoner som Strømmestiftelsen baserer sin virksomhet på innsamlede midler. Slike organisasjoner er spesielt sårbare for negativ omtale i mediene.

"Selger" bistand til fattige

– Det andre vi jobber med, er å kommunisere slik at vi kan få inn penger til arbeidet vårt, forteller Mongstad.

I dette arbeidet må Strømmestiftelsen ta i bruk de samme virkemidlene som de som selger vanlige produkter, som annonsering og direkte markedsføring.

Studer hjemmesiden til Strømmestiftelsen:

  • Hvilken type informasjon finner du på disse sidene?
  • Finner du noen kritiske synspunkter på stiftelsens virksomhet?
  • Hvilke salgsfremmende elementer finner du på siden?
Sist oppdatert 15.12.2017
Skrevet av Jone Nikolai Nyborg

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet