Hopp til innhold

Oppgave

Kommunikasjon og holdningsendringer

I filmen forteller Signe Gunn Myre i Statens vegvesen om arbeidet med en holdningskampanje mot høy fart.

Se filmen, gjerne flere ganger om nødvendig. Reflekter så over spørsmålene nedenfor, alene eller sammen med andre.

  1. Hva er det første spørsmålet Signe Gunn Myre stiller seg når hun blir bedt om å planlegge en holdningskampanje?
  2. Hvordan kom teamet hennes fram til målgruppa for denne holdningskampanjen?
  3. Hvilke virkemidler bruker kampanjen for å endre holdninger?
Sist oppdatert 17.04.2017
Skrevet av Albertine Aaberge, Jone Nikolai Nyborg og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Kommunikasjonsvirksomhet