Hopp til innhold

Veiledning

Slik besvarer du en praktisk oppgave til skriftlig eksamen

Beskriv hva du ønsker å oppnå med produktet ditt, og hva som kjennetegner målgruppen du henvender deg til. Lag en skisse som viser det produktet du vil lage, og begrunn valg av innhold, form og kanal. Lag gjerne også en produksjonsplan.

Person som skriver på laptop

Eksempel

Den andre oppgaven går ut på å planlegge en medieproduksjon. Her ser vi nærmere på en typisk formulering av oppgave 2 og gir deg noen korte og konkrete tips til hvordan du kan besvare den.

Oppgave 2

Du skal planlegge et medieprodukt om den vestlige dominansen når det gjelder nyhets- og kulturformidling i det globale (internasjonale) mediebildet.

Målgruppen er elever som tar medie- og informasjonskunnskap på videregående skole.

Velg medium og publiseringskanal til medieproduktet ditt. Begrunn valget ditt ut fra tema og målgruppe.

Innhold:

  • Hvilke faglige momenter og eksempler vil du ta med, og hvorfor?
  • Gjør rede for hvordan du vil utforme medieproduktet ditt. Legg vekt på oppbygning og andre virkemidler.

Hva er hensikten med oppgaven?

Av praktiske grunner blir du ikke bedt om å lage et medieprodukt på eksamensdagen. Du må nøye deg med å beskrive hvordan du ville ha gjort det.

Produksjonen din skal først og fremst formidle et faglig innhold. Men du må samtidig utforme produktet slik at det blir interessant og informativt for elever som tar medie- og informasjonskunnskap på videregående skole

Hensikten er å vise sensor hvor god du er til å kommunisere et budskap, og de praktisk-estetiske ferdighetene du har tilegnet deg dette skoleåret. Oppgaven tester også kunnskapene dine om form og innhold i ulike mediesjangre.

Slik løser du oppdraget

I denne oppgaven skal du både lage en skisse til et medieprodukt og en gjennomtenkt produksjonsplan. Du velger selv hva slags medieprodukt du vil lage skisse til, og hvilken kanal produktet skal publiseres i.

Start med å tenke gjennom hva hensikten med budskapet er, sett i lys av den målgruppen det er rettet mot. Vil du informere om de faktiske forholdene, eller vil du skape debatt?

Målgruppen kjenner du jo godt fra før. Det gjør det enklere å velge både form og kanal. Hvordan kan du få andre elever interessert i dette temaet? Hvilken kanal bør du velge for å nå denne målgruppen?

Begrunn valgene dine

I denne oppgaven bør du ikke bare beskrive hva du vil gjøre, men også hvorfor du velger å gjøre det nettopp slik. Det viser at du både har kunnskap om medienes egenart, og om den målgruppen du ønsker å nå.

Sist oppdatert 02.05.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg og Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Arbeidsplaner og eksamen