Hopp til innhold

Oppgave

Dramaturgi i realityserier

Del klassen inn i grupper på to elever. Hver gruppe velger en episode fra en realityserie og lager et notat der de beskriver måten episoden er bygd opp på (dramaturgien).

LK20LK06
Ungdommer jobber sammen rundt et bord. Foto.

Gruppeoppgave

Beskriv dramaturgien både med ord og i form av en grafisk framstilling (dramaturgimodell).

To og to grupper går deretter sammen og sammenligner dramaturgien i de to seriene gruppene har valgt. Finn likheter og forskjeller. Diskuter: Skjer ting ”av seg selv” (deltakerstyrt), eller virker det som om hendingsforløpet er iscenesatt eller styrt av produsenten?

Sist oppdatert 17.10.2019
Skrevet av Jostein Saakvitne

Læringsressurser

Fortelleteknikk i medietekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter