Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Fortelleteknikk i medietekster

En fortellende medietekst kan være oppdiktet, eller handle om noe som faktisk har hendt. Fortelleteknikken varierer ut fra formålet med fortellingen og hvilken kanal den formidles gjennom.

Læringsressurser

Fortelleteknikk i medietekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter