Hopp til innhold

Oppgave

Hvilke sjangertrekk har Snapchat?

Et par etablerte nettsjangre er nettsted for mindre virksomheter og blogg. En nyere nettsjanger er Snapchat-meldingen.

LK06
Logoen til Snapchat. Foto.
  • Finn en snap-melding, gjerne en av de offentlige. Finn en person som ikke har brukt Snapchat i noen særlig grad, og få personen til å gå gjennom meldingen du har valgt.
  • Spør vedkommende om hva som er uvant og nytt ved Snapchat-meldingen. Hva kjenner han eller hun igjen fra andre medieuttrykk?
  • Diskuter hva «det mindre kjente» ved Snapchat-meldinger kan komme av.

Fortsett diskusjonen i større grupper

  • Hvilke mediesjangre fins om 10 år? Hva tror dere vil kunne bli nye trekk ved sjangre på nett?

Tenk over

Hvis du skulle finne på en sjanger, hva skulle det være?

Sist oppdatert 25.04.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediesjangere