Hopp til innhold

Oppgave

Beskriv nettsjangrene

Firmanettsteder, innlegg i sosiale medier og søkemotorer er eksempler på nettsjangre. Finn et eksempel og beskriv sjangeren.

LK20LK06
Kvinne foran en haug med nettsider. Grafisk.

Still følgende spørsmål til hver av sjangrene nedenfor:

  • Hvilken relasjon har innholdet til virkeligheten? Er innholdet fakta eller fiksjon, eller er det en kombinasjon?
  • Hva kjennetegner innholdet og tematikken?
  • Hvilke særtrekk har formgivningen, komposisjon og navigasjon?
  • Hva er formålet med nettsjangeren?

Hva er de viktigste fellestrekkene for medieuttrykk innenfor hver av de tre sjangrene?

Nettstedet for en lokal virksomhet

Finn et eksempel på et nettsted for en lokal virksomhet. Med utgangspunkt i dette nettstedet, beskriv typiske konvensjoner for sjangeren.

Et innlegg i sosiale medier

Finn et innlegg på Facebook eller et annet sosialt medium. Med utgangspunkt i dette innlegget, beskriv typiske trekk ved innlegg i sosiale medier.

En søkemotor

Finn ulike søkemotorer. Gjør flere ulike søk på forskjellige søkemotorer, og velg et typisk søk som er representativt for mange søk. Med utgangspunkt i dette søket, beskriv typiske sjangertrekk for arkiver og søkemotorer.

Sammenlign og diskuter

  1. Sammenlign med andre elever og ta en felles oppsummering i klassen på hva som kjennetegner sjangrene firmanettsted, SoMe-innlegg og søkemotorer.
  2. Diskuter hvilke andre nettsjangre det kunne være interessant å undersøke.
Sist oppdatert 25.04.2018
Skrevet av Albertine Aaberge

Læringsressurser

Mediesjangere