Hopp til innhold

Oppgave

Analyser en satirisk tegning

Satire og ironi er humor basert på et samfunnsengasjement hos komikeren. Hensikten er å avkle og latterliggjøre de som har makt i samfunnet. Mange er kritiske til det tette båndet mellom de olympiske leker og kommersielle interesser.

LK06
Babylondon Olympics!

Babylondon Olympics!

Oppgave

Studer Mau Maus tegning Babylondon Olympics!.

  1. De blå, gule, svarte, grønne og røde OL-ringene er det offisielle emblemet for de olympiske leker. Hva symboliserer disse ringene?
  2. Hva er en logo?
  3. Hvor mange ulike logoer får du øye på i denne illustrasjonen, og hva forbinder du med disse logoene?
  4. Hvorfor er disse logoene tatt med i bildet?
  5. Beskriv personen på bildet. Hva forbinder du med denne figuren?
  6. Hva er det personen bærer i hånden?
  7. Hva er det som faller ut av lommene hans?
  8. Hvorfor tror du tegneren har valgt å la en klovn bære det som kan ligne på OL-fakkelen?
  9. Hvilket budskap tror du tegneren forsøker å formidle her?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere