Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Parodi på dogmefilm

En parodi er en etterligning der den som parodierer, har til hensikt å latterliggjøre originalen. Revy-skuespillere, standup-komikere og karikaturtegnere er eksempler på folk som gjerne er flinke til å parodiere andre.

Dogmefilm er et konsept som ble introdusert i 1995 av en gruppe danske filmregissører som kalte seg Dogme 95. Gruppen ønsket å skape en motvekt mot kommersialiseringen og effektmakeri i film. For å oppnå dette laget de en rekke regler som skulle sikre enkelhet i filmene, og som regissørene måtte skrive under på.

Oppgave

I videoklippet ovenfor opptrer Thomas Numme som dogmefilmprodusent.

  1. Hva betyr ordet ”karikatur”?
  2. Hvilke personlige egenskaper har den personen Thomas Numme karikerer i denne sketsjen?
  3. Hvilke virkemidler bruker Numme når han karikerer personen?
  4. Hva er det som setter handlingen i gang, og hva er det som driver handlingen framover i denne sketsjen?
  5. Hva ligger i begrepet ”dogmefilm”?
  6. Hvilke regler for filmproduksjon er det han harselerer med her?
  7. I hvilken grad er filmspråket preget av den retningen innen filmproduksjon som han parodierer?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter