Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Parodi på dogmefilm

En parodi er en etterligning der den som parodierer, har til hensikt å latterliggjøre originalen. Revy-skuespillere, standup-komikere og karikaturtegnere er eksempler på folk som gjerne er flinke til å parodiere andre.

Dogmefilm er et konsept som ble introdusert i 1995 av en gruppe danske filmregissører som kalte seg Dogme 95. Gruppen ønsket å skape en motvekt mot kommersialiseringen og effektmakeri i film. For å oppnå dette laget de en rekke regler som skulle sikre enkelhet i filmene, og som regissørene måtte skrive under på.

Oppgave

I videoklippet ovenfor opptrer Thomas Numme som dogmefilmprodusent.

  1. Hva betyr ordet ”karikatur”?
  2. Hvilke personlige egenskaper har den personen Thomas Numme karikerer i denne sketsjen?
  3. Hvilke virkemidler bruker Numme når han karikerer personen?
  4. Hva er det som setter handlingen i gang, og hva er det som driver handlingen framover i denne sketsjen?
  5. Hva ligger i begrepet ”dogmefilm”?
  6. Hvilke regler for filmproduksjon er det han harselerer med her?
  7. I hvilken grad er filmspråket preget av den retningen innen filmproduksjon som han parodierer?
CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 16.11.2018

Læringsressurser

Mediesjangere

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter