Hopp til innhold

Oppgave

Sammenlign nyhetsprofiler

Sammenlign Dagsrevyen og vg.no med papirutgaven av Aftenposten samme dag. En papirutgave har ofte en litt annen nyhetsprofil enn en nettavis.

LK06

Nina Owing om nyhetsprofilen i Dagsrevyen.

Oppgave 1

Se videoinnslaget med Nina Owing.

  • Hvordan beskriver hun nyhetsprofilen til Dagsrevyen?
  • Hvordan begrunner hun at Dagsrevyen legger mer vekt på utenriksnyheter enn det de stor landsdekkende avisene gjør?

Oppgave 2

Sammenlign nyhetsdekningen i Dagsrevyen med nyhetsdekningen i Aftenpostens papiravis og VGs nettavis samme dag.

  • Beskriv nyhetsprofilen til de tre nyhetsmediene. Hva er likt? Hva er forskjellig?
  • Hva kan årsakene være til at de tre mediene dekker det som skjer, på forskjellig måte?
Sist oppdatert 16.11.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere