Hopp til innhold

Oppgave

Øv deg i notatteknikk

En øvelse i notatteknikk basert på en videoforelesning.

LK06

På Studenttorget.no finner du ti tips om notatteknikk: Lær deg å ta gode notater i forelesningen

Analyse av TV-serien The Wire

Oppdrag

  • Se Erlend Laviks e-forelesning om The Wire.
    Skriv ned stikkord underveis.
  • Når forelesningen er slutt, renskriver du forelesningsnotatet.
  • Bytt forelesningsnotat med en annen elev i klassen.
    Føy til viktige momenter du mener klassekameraten din ikke har fått med seg.
  • Til slutt ser dere forelesningen en gang til sammen. Er de notatene dere nå sitter med, fullstendige?
Sist oppdatert 22.12.2017
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere