Hopp til innhold

Oppgave

Næranalyse av filmen Änglagård

En oppsummeringsoppgave i filmanalyse basert på den svenske dramafilmen Änglagård – en herregård til besvær fra 1992.. Manusforfatter og regissør er Colin Nutley. Historien utspiller seg på den svenske landsbygda.

Søk opp og se hele filmen gjennom en strømmetjeneste eller på You Tube.

Persongalleriet består av typer som ofte blir forbundet med små bygdesamfunn: den litt hjelpeløse presten, den frustrerte middelaldrende kirketjeneren, handelsmannen som ser porno på bakrommet, bonden som drømmer om å overta naboeiendommen, de enslige ungkarene som aldri har fått skikk på livet, den litt løsaktige ungjenta, samt et par unggutter som kun er på jakt etter anerkjennelse, et godt knull og litt action.

Fanny og Zak på motorsykkelen

Fanny og Zak ankommer på motorsykkel i en scene i filmen Änglagård

Bak fasaden finnes det imidlertid sterke konflikter som utløses da eieren av Änglagård omkommer i en ulykke, og barnebarnet Fanny og hennes lærkledde livsledsager Zak kommer feiende inn på sin blanklakkerte motorsykkel. Etter det blir ingen ting som før.

Marlene Dietrich i filmen Der blaue engel (1929)

Marlene Dietrich i filmen Der blaue Engel (1929).

Oppgave 1

Studer anslaget til filmen Änglagård (00.00–03.20). I anslaget får vi noen glimt fra det som går forut for konfliktene i filmen.

 1. I de første to minuttene dveler kameraet ved en bestemt skikkelse som i filmhistorien ofte omtales som «femme fatale». Hva ligger i dette begrepet?
 2. Hvordan er valg av kostyme, rekvisitter, lyssetting og kamerabevegelse med på å understreke imaget som femme fatale?
 3. Studer bildet av Marlene Dietrich fra filmen Der blaue Engel (1929). Se også klipp fra denne filmen på YouTube. I hvilken grad kan man kalle åpningsscenen i filmen Änglagård for et «filmsitat»?
 4. Hvorfor tror du regissøren har valgt nettopp en slik åpningsscene?
 5. Vi forflytter oss deretter til et nytt miljø. Studer bildeutsnittene nøye. Hvilken informasjon gir disse bildene om det miljøet vi nå befinner oss i, og forhistorien til det filmen skal komme til å handle om?
 6. Forklar begrepet symbol. Kan noen av bildene oppfattes symbolsk?
 7. Hvilken betydning har i tilfelle disse symbolene?

Oppgave 2

 1. Musikksporet i anslaget er hentet fra filmen Säg det i toner fra 1929. Hva var spesielt med denne filmen? Hvor ble originalmusikken spilt inn? Søk på Internett etter svar på disse spørsmålene.
 2. Forklar begrepene diegetisk og ikke-diegetisk musikk.
 3. Studer disse tre sekvensene i filmen Änglagård – en herregård til besvær:
  • Anslaget 00.00–03.20
  • Ulykken 10.40–12.43
  • I kirken 13.30–17.50
 4. Lag en liste over diegetisk og ikke-diegetisk musikk i disse fire sekvensene. Hvilken kilde kommer musikken fra?
 5. Hva forteller filmmusikken om de personene vi ser i bildet når vi hører musikken?

Oppgave 3

Lytt nøye til sekvensen 13.50–14.40 i filmen Änglagård – en herregård til besvær.

 1. Hvilke følelser kommer til uttrykk gjennom filmmusikken i denne sekvensen?
 2. Hvilke andre lyder hører du i denne sekvensen?
 3. På hvilken måte forsterker disse lydene uttrykket i musikken?
 4. Lag en liste over de motivene som er filmet i denne sekvensen.
 5. Hva forteller disse bildene?
 6. Beskriv samspillet mellom bilder, lys og musikk.
 7. Beskriv klipperytmen i sekvensen.
 8. Hvorfor har man valgt en slik klipperytme, tror du?

Oppgave 4

Studer ulykke-sekvensen (10.40–12.43) i filmen Änglagård – en herregård til besvær.

 1. Beskriv hvilke fortellerperspektiv som er brukt i sekvensen.
 2. Beskriv klippetempo og klippeteknikk i denne sekvensen.
 3. Hvilken funksjon har valg av fortellerperspektiv og klippeteknikk?

Oppgave 5

Rekvisitter og kostymer er viktige virkemidler i en film. I filmen Änglagård – en herregård til besvær møter mange ulike karakterer.

 1. Beskriv de ulike kjøretøyene som forekommer i filmen. Hva forteller disse kjøretøyene om karakterene som bruker dem?
 2. Studer hvordan de ulike karakterene i filmen er kledd. Hva forteller klesdrakten om karakterenes sosiale status og personlighet?
 3. Karakterene omgir seg med diverse gjenstander. Beskriv noen gjenstander som du mener forteller noe vesentlig om de mest framtredende karakterene i filmen.

Oppgave 6

 1. Beskriv kort plottet i filmen Änglagård – en herregård til besvær.
 2. Hva går hovedkonflikten i filmen ut på?
 3. Forklar begrepene protagonist og antagonist.
 4. Hvem vil du si er protagonisten eller hovedkarakteren i denne filmen?
 5. Hvem er antagonisten?
 6. På hvilken måte endrer hovedkarakteren seg i løpet av filmen?
 7. Hva er det som gjør at hovedkarakteren endrer seg?
 8. Dramaturgien i denne filmen følger det vi ofte omtaler som «Hollywood-modellen». Beskriv det du mener er vendepunktet (point of no return) og klimaks i filmen.

Oppgave 7

 • Beskriv miljøet handlingen i filmen Änglagård – en herregård til besvær foregår i.
 • Hvilke normer gjelder i dette svenske bygdesamfunnet?
 • Hvordan blir Fanny og Zak mottatt når de flytter inn på Änglagård?
 • Se videoen Urbanisering på 5 minutter og søk etter mer informasjon om urbanisering på Internett. Forklar begrepene urbane verdier og urbanisering.
 • Denne filmen ble laget i 1992. Hva forteller filmen om forholdet mellom bykultur og bygdekultur i Sverige for 20 år siden?
Sist faglig oppdatert 16.01.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale