Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Arbeidsoppdrag

Lag en tegnefilm om en historisk hendelse

Analyser filmen Min bestemor strøk kongens skjorter, og lag bildemanus til en tegnefilm om en historisk begivenhet.

Oppgave 1

Se den prisbelønte tegnefilmen Min bestemor strøk kongens skjorter av Torill Kove.

  1. Hva er fakta, og hva er fiksjon i denne kortfilmen?
  2. Scenene i filmen er tegnet, men filmen begynner og slutter med et fotografi. Hvorfor?
  3. Hva er karakteristisk for "streken", eller måten tegningene i filmen er utformet på?
  4. Hvilke lydformer er brukt i denne filmen?
  5. Gjør rede for de viktigste filmatiske virkemidlene som er brukt.

Oppgave 2

  1. Hvilken målgruppe egner denne filmen seg for? Grunngi svaret.
  2. Hva synes du om denne måten å framstille historiske begivenheter på?

Oppgave 3

Lag et bildemanus til en tegnefilm på 1 minutt som forteller ei tilsvarende historie om en viktig historisk hendelse.
Målgruppe: elever i vg2 eller vg3.

Dersom du har tid, kan du gjerne produsere filmen og vise den i en historietime.

Sist oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale