Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Lag en tegnefilm om en historisk hendelse

Analyser filmen Min bestemor strøk kongens skjorter, og lag bildemanus til en tegnefilm om en historisk begivenhet.

Oppgave 1

Se den prisbelønte tegnefilmen Min bestemor strøk kongens skjorter av Torill Kove.

  1. Hva er fakta, og hva er fiksjon i denne kortfilmen?
  2. Scenene i filmen er tegnet, men filmen begynner og slutter med et fotografi. Hvorfor?
  3. Hva er karakteristisk for "streken", eller måten tegningene i filmen er utformet på?
  4. Hvilke lydformer er brukt i denne filmen?
  5. Gjør rede for de viktigste filmatiske virkemidlene som er brukt.

Oppgave 2

  1. Hvilken målgruppe egner denne filmen seg for? Grunngi svaret.
  2. Hva synes du om denne måten å framstille historiske begivenheter på?

Oppgave 3

Lag et bildemanus til en tegnefilm på 1 minutt som forteller ei tilsvarende historie om en viktig historisk hendelse.
Målgruppe: elever i vg2 eller vg3.

Dersom du har tid, kan du gjerne produsere filmen og vise den i en historietime.

Sist faglig oppdatert 11.04.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Filmanalyse

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell