Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Veiledning

Analysemal: Requiem for a dream

Klipp fra anslaget til filmen Requiem for a dream.

Analysemal

Den første gangen du skal skrive en filmanalyse kan det være nyttig å støtte seg til en mal. Bruk malen nedenfor til å analysere filmen Requiem for a dream (2000) av Darren Arnofsky. Filmen må du kjøpe eller leie. Malen kan enkelt tilpasses andre filmer.

Innholdelementer i analysen
Veiledning
Innledning
Requiem for a dream

Generell informasjon om filmen. Lengde: maks. ½ A4-side.

Hvem er regissøren, og hvilke filmer har han laget før?

Hvilken sjanger tilhører filmen?

Hvordan ble eventuelt filmen omtalt da den kom ut?

Kort om hva du vil du legge vekt på i analysen. Maks. 1 til 2 setninger.

Hoveddel
Tre skjebner

Skriv et kort handlingsresymé. Maks. 1/3 til en 1/2 A4-side.

Drømmen som brast

Skriv kort tematikken. Denne utdyper du mer i avslutningen. Trekk gjerne frem hva som skjer i anslagets første minutt.

Hva forteller tittelen om filmen?

Drømmen om å lykkes og bli sett

Hva er målet til karakterene? Hvilke drømmer har de?

Hvilke antagonistiske hindringer møter de?

Får de virkeliggjort drømmene sine?

Utvikler de seg?

Hvilken betydning har kostymene for hvordan karakterene framstår?

Moderne byliv

Beskriv hvor handlingen foregår, og hvilken rolle miljøet spiller for tematikken.

Tre ulike drømmer

Hvordan er filmen strukturert? Hvordan fortelles de ulike historiene?

Er de kronologisk fortalt? Hvordan formidles tidsaspektet?

Hvordan knyttes de ulike historiene sammen?

Supersonisk antiklimaks

Beskriv dramaturgien i de ulike historiene, og vis hvordan konfliktene trappes opp mot et felles antiklimaks.

Hva består konfliktene i?

Er det ytre eller indre konflikter?

Hvem er konflikten mellom?

Har filmen en klassisk dramaturgisk oppbygning ?
Beskriv hvordan klipperytmen, musikken og lydbildet bidrar til å intensivere opptrappingen av konfliktene.

Subjektive fortellinger
Beskriv hvordan vi får tilgang til de tre karakterene gjennom en perseptuell synsvinkel (dvs. at perspektivet og kameravinkel er fra karakterens ståsted) og til tider en konseptuell synsvinkel (dvs. at vi får tilgang til personenes tanker og ønsker).
Vis hvordan dette formidles gjennom valg av utsnitt, kameravikler og kamerabevegelser.
Rosa drømmer

Hva forteller fargekoloritten og lyssettingen om tematikken og stemningen i filmen?

Avslutning
En moderne fortelling
Analyser her filmen filmhistorisk. Sett den gjerne inn både i en klassisk fortellende filmtradisjon (dramaturgi) og i en modernistisk tradisjon (subjektive synsvinkler, karakterframstilling og tematikk). Du kan også trekke inn 90-tallets filmestetikk (Tarantino, David Lynch).

Utdyp filmens tematikk og budskap, og sett tematikken inn i en samfunnsmessig kontekst. Hva forteller filmen om sin samtid?
Sist oppdatert 05.03.2017
Skrevet av Sissel Stokkedal

Læringsressurser

Filmanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmanalysens hva og hvorfor

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmanalyse i tre steg

 • SubjectMaterialFagstoff

  Slik analyserer du et fjernsynsdrama

 • SubjectMaterialFagstoff

  Innvandrerperspektiv i norsk film

 • SubjectMaterialFagstoff

  Hollywood-modellen

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av anslaget til Sin City del 1

 • SubjectMaterialFagstoff

  Analyse av anslaget til Sin City del 2

 • SubjectMaterialFagstoff

  Filmordliste

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale