Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Slik analyserer du et fjernsynsdrama

Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten. I en analyse viser du hvordan budskapet i en fortelling blir formidlet ved hjelp avfortelleteknikk og ulike virkemidler.

Analyse av TV-serien The Wire.

Analyseeksempel: The Wire

Moderne TV-serier henter inspirasjon fra ulike sjangre. I e-forelesningen ovenfor viser Erlend Lavik fra Universitetet i Bergen hvordan den amerikanske fjernsynsserien The Wire henter filmspråket sitt både fra dokumentarfilm og spillefilm, og hvilken effekt bildekomposisjon, bildeutsnitt, kameraføring, lyd og klipping har på måten vi opplever fortellingen på.

Erlend Lavik er postdoktor ved Institutt for informasjons- og medievitskap ved Universitetet i Bergen. Du finner lengre versjon av videoanalysen av The Wire på Vimeo. Denne analysen ble på kort tid sett av 40 000 personer! Les også: Serien som forklarer USA

Når du skal analysere en medietekst, er det ikke nok å beskrive hvilke virkemidler som er brukt. Du må også si noe om hvilken effekt disse virkemidlene har, og hvordan de er med på å framheve budskapet i fortellingen. Du kan gjerne bruke Laviks framgangsmåte når du selv blir bedt om å analysere en scene eller en episode i et fjernsynsdrama.

Fabel og susjett

En fjernsynsfortelling har et innhold og en form. Når du analyserer et fjernsynsdrama må du både si noe om den historien som blir fortalt, og om måten historien blir fortalt på. Teoretikeren Bordwell bruker betegnelsen fabel om det innholdsmessige, og susjett om måten fabelen ordnes på i tid og rom.

Fjernsynsfortellingen er en komplisert medietekst. Bilder, lyd og skrift er ”bokstavene” i denne teksten. I en skriftlig tekst oppstår meningen når bokstavene blir satt sammen til ord og setninger. Slik er det også i en fjernsynsfortelling. Derfor er det viktig å studere samspill mellom lyd og bilde og måten enkeltelementene i fortellingen er satt sammen på ved hjelp av klipping og fortellerstruktur.

Nedenfor får du konkrete tips til spørsmål du kan svare på når du blir bedt om å analysere et fjernsynsdrama.

Presentasjon

Dette gjør du:
 • Begynn med å oppgi tittel, regissør, distributør, produksjonsland og produksjonsår.
 • Beskriv sjanger og typiske sjangertrekk.

Plott og miljø

Dette gjør du:
 • Hvor foregår handlingen?
 • Hvilken tidsperiode er handlingen lagt til?
 • Hva kjennetegner miljøet handlingen foregår i?
 • Beskriv plottet (handlingsgangen) NB! Bruk maks. 50 ord.
 • Blir handlingen presentert kronologisk, eller i form av tilbakeblikk?
 • Foregår det flere samtidige handlinger?

Karakterene

Dette gjør du:
 • Beskriv de viktigste karakterene (rollefigurene). Begynn med hovedpersonene.
 • Hvordan er forholdet mellom disse personene?
 • Framstår noen av disse personene som hjelpere eller motstandere?
 • Utvikler noen av personene seg i løpet av fortellingen?
 • Hva er det som får disse personene til å endre seg?
 • Framstilles noen av personene som statiske? Hvilke karaktertrekk har i tilfelle disse personene?
 • Hvilken rolle spiller de statiske karakterene i fortellingen?
 • Hvem i filmen identifiserer vi oss med?
 • Hvordan får filmskaperen oss til å identifisere oss med nettopp denne personen (disse personene)?

Dramaturgi og fortellerteknikk

Dette gjør du:
 • Beskriv de viktigste konfliktene i fortellingen. Hvem er involvert, og hva består konflikten i?
 • Er det brukt voice over? Hvem er det i så fall denne fortellerstemmen tilhører? Eller er framstillingen scenisk, uten synlig forteller?
 • Er fortellingen delt opp i episoder? I tilfelle ja, er dette en serie, en føljetong eller en såpeopera?
 • Lag en skisse der du beskriver spenningsutviklingen (dramaturgien).
 • Hva slags stemning møter vi i introduksjonen?
 • Hvilke sjangertrekk kjenner vi igjen etter å ha sett introduksjonen?
 • Hvilke konflikt(er) blir introdusert i introduksjonen?
 • Hvordan blir vi kjent med karakterene i filmen?
 • Hvilken hendelse setter fart i handlingen?
 • Hvordan utvikler konflikten(e) seg?
 • I hvilken scene når spenningen sitt høydepunkt?
 • Løses konfliktene i løpet av framvisningen, eller fortsetter konflikten(e) i neste episode?
 • Avsluttes episoden med en cliffhanger? Hvilken effekt har i så fall denne?
 • Blir alle trådene nøstet opp, eller sitter du igjen med noen ubesvarte spørsmål?
 • Gir avslutningen uttrykk for et bestemt moralsk budskap?

Filmatiske virkemidler

Dette gjør du:
 • Hva kjennetegner måten bildene er komponert på? Hvilken effekt gir det?
 • Hva kjennetegner valg av bildeutsnitt og bildevinkler? Hvilken effekt gir det?
 • Hva kjennetegner kameraføringen (kjøring, zooming, bevegelig/håndholdt kamera)? Hvilken effekt gir det?
 • Beskriv typiske trekk ved måten bilder og lyd er klippet sammen på. Hvilken effekt gir det?
 • Beskriv klipperytmen, og eventuelt hvordan denne endres i bestemte sekvenser. Hvilken effekt gir det?
 • Bruker regissøren slow motion eller "frysing" av bilder? Hvilken effekt gir det?
 • Er det brukt spesielle symboler i filmen? Hvilken betydning har i tilfelle disse symbolene?
 • Hva slags virkemidler er brukt for å understreke tidsperiode og miljø i filmen? (kostymer, rekvisitter, lyssetting, kalde og varme farger osv.)
 • Beskriv hvordan fortellingen formidles gjennom bruk av dialoger, monologer og voice over (fortellerstemme).
 • Beskriv bruk av diegetisk lyd (lyd som er til stede i scenen), lydeffekter og musikk, og hvordan dette skaper stemning og dramatikk.

Hva vil fortellingen si oss?

Dette gjør du:
 • Ønsker avsenderen å formidle et bestemt budskap?
 • Hvilke signaler gir i tilfelle tittelen om dette budskapet?
 • Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke dette budskapet?
 • Forteller fjernsynsfortellingen noe om konflikter og ideologier i den tiden og i det samfunnet den ble til i?
 • Hvilke innspill gir fortellingen til dagens samfunnsdebatt?
 • Hvilke tanker sitter du igjen med etter å ha sett denne medieteksten?
Sist oppdatert 25.10.2018
Skrevet av Jon Hoem, Ragna Marie Tørdal og Marion Federl

Læringsressurser

Filmanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale