Hopp til innhold

UTGÅTT - Medie- og informasjonskunnskap 2 (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Medietekster og medieanalyse

En medietekst er en meddelelse som distribueres gjennom et massemedium fra en sender til en gruppe mottakere. Når vi analyserer en medietekst, stiller vi spørsmål til teksten.

Medieanalyse

En analyse er en systematisk undersøkelse av et fenomen. Når du analyserer en medietekst, stiller du spørsmål til teksten.

Læringsressurser

Medieanalyse