Hopp til innhold

Fagartikkel

Medieutvikling i nord–sør-perspektiv

Mediestrømmen går fra nord til sør. Men nye multinajonale TV-nyhetskanaler på arabisk og kinesisk er i ferd med å endre det globale mediebildet.

LK20LK06

NRKs fjernsynsbilder av hungersrammede barn i Biafra i 1969 har på mange måter dannet malen for hvordan dette kontinentet siden er blitt omtalt i norske medier.

Utviklingsland eller majoritetsland?

Det er ofte lettere å snakke om fattige og rike land enn om utviklede og mindre utviklede land. Men det er ikke alltid rikdom og utvikling henger sammen. Noen land er veldig rike uten at det kommer befolkningen til gode. Begrepet utviklingsland ble introdusert etter andre verdenskrig som en samlebetegnelse på alle ikke-industrialiserte land med behov for utviklingshjelp. Begrepsbruken har gått gjennom forskjellige faser, fra underutviklede land via utviklingsland til den 3. verden, og i dag benytter mange betegnelsen sør eller også det globale sør.

Merkelappene vi bruker som sorteringsmekanismer, kan forme våre oppfatninger. Den prisbelønte fotografen Shahidul Alam fra Bangladesh tar til orde for at vi heller bør benytte begrepene majoritets- versus minoritetsverden. De fleste mennesker lever i majoritetsverdenen eller sør, og minoritetsverdenen og dens erfaringer er nettopp det – mindretallets.

Mediestrømmen går fra nord til sør

Likevel går svært mye av mediestrømmene fra nord til sør. Mye medieinnhold, ikke minst nyhetsstoff, produseres i noen rike land i nord og spres til resten av verden.

De store nyhetsbyråene som Reuters (engelsk), AFP (fransk) og UP (USA) har fremdeles stor makt over hva som når folks oppmerksomhet. Nyhetsredaksjoner verden over er ofte avhengige av materialet fra de store, transnasjonale nyhetsbyråene. Bare Reuters forsyner for eksempel 521 000 redaksjoner over hele verden med innhold og leverer noe slikt som 30 000 overskrifter og 3 millioner ord per dag. Da er det naturligvis av betydning hvilke begivenheter nyhetsbyråene fokuserer på. Gjennom å profilere seg som nøytrale leverandører av fakta og ikke meninger spiller nyhetsbyråene en viktig og ofte ubemerket rolle som agendasettere på verdensplan.

Nyhetsbyrået Inter Press Service - International News Agency (IPS) formidler nyheter fra den 3.verden. Det norske avdelingskontoret ble lagt ned i 2005.

K-stoffet dominerer

Det afrikanske kontinentet møter noen særlige utfordringer i mediene. Afrikanske land setter sjelden dagsordenen økonomisk eller politisk, og mange utenfor kontinentet har problemer med å skille de 52 landene fra hverandre. Det må ofte såkalt K-stoff til for at afrikanske hendelser får nyhetsverdi: krig, krise, konflikt og katastrofe – eller det kuriøse, som når en baby blir født i toppen av et tre. I økende grad kan vi snakke om en sjette K for kjendis: Legg til en Angelina Jolie, Bono eller Madonna, og vips blir Afrika en nyhet.

"Oss" og "de andre"

Folk langt borte, i kulturell og sosial eller økonomisk betydning, representeres gjerne i mediene som stereotype grupper uten individuell verdi. "Den andre" blir ofte fremstilt som dyrisk, barnslig og usivilisert. Implisitt her ligger et "vi" som har nettopp de positive egenskapene "de andre" mangler.

Kan mediestrømmen snu?

Samtidig ser vi at de tradisjonelle mediestrømmene fra nord til sør utfordres, ikke minst med spredningen av Internett. Filmindustrien i Nollywood i Nigeria og Bollywood i India produserer nå flere filmer enn Hollywood i året.

Billigere teknologi og det at stadig flere ønsker å ha en stemme med i den internasjonale diskusjonen om verdensmakt, har også ført til stor vekst i globale tv-nyhetskanaler som sender hele døgnet hele uka. Spesielt Al Jazeera English basert i Qatar har tilført verdenspublikummet nye perspektiver. Flere multinajonale tv-nyhetskanaler på arabisk og på kinesisk gjenspeiler endringer. Samtidig er mediemarkedene fremdeles aller mest nasjonale. De fleste foretrekker lokale medier dersom de kan velge mellom medieinnhold av samme kvalitet.

Sist oppdatert 14.11.2018
Skrevet av Kristin Skare Orgeret
Rettighetshaver: Amendor AS

Læringsressurser

Ut i verden