Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Storebror ser deg!

USA vil gjerne framstå som en forkjemper for demokratiske idealer. Likevel ser vi at telefon- og internettrafikken overvåkes, at prinsippet om kildevern er under press, og at journalister deskrediteres fra myndighetenes side.

Obama på møte i Facebooks hovedkvarter. Foto.

President Obama i Facebooks hovedkvarter

Overvåker nett og mobil

I juni 2013 avslørte den britiske avisa The Guardian at den militære amerikanske etterretningstjenesten NSA har overvåket telefontrafikken til flere millioner telefonabonnenter. Senere har det kommet fram påstander om at etterretningen har tilgang til serverne til selskaper som Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, PalTalk, AOL, Skype, YouTube og Apple.

President Barack Obama forsvarte virksomheten. Han hevdet at tiltaket var et helt nødvendig verktøy i kampen mot terror.

Overvåker journalister

portrett av  Edward Snowden

Edward Snowden har stått fram som kilde for informasjonen om amerikansk overvåking av mobiler og Internett. Han har tidligere arbeidet for de hemmelige tjenestene og kjenner saken innenfra.

En måned tidligere avslørte det amerikanske nyhetsbyrået Assosiated Press (AP) at deres telefonlinjer hadde blitt overvåket av de amerikanske myndighetene. Over 100 AP-journalister skal ha blitt kartlagt. Like etterpå kom neste skandale: En journalist hos Fox News, James Rosen, hadde blitt overvåket ved at de amerikanske myndighetene skaffet seg tilgang til journalistens private e-post og telefon.

Obama-administrasjonen ble anklaget for å stå bak den verste overvåkingsskandalen i USA siden Watergateskandalen for snart 40 år siden. Da forsøkte myndighetene under ledelse av president Rickard Nixon å straffeforfølge Daniel Ellsberg og Anthony Russo for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter om utviklingen i Vietnamkrigen.

Siden angrepet på World Trade Center 11. september 2001 har USA innført en rekke overvåkingstiltak som også rammer egne borgere.

Pressefrihet og kildevern krenkes

Den amerikanske regjeringen hevder at det er straffbart for en journalist å akseptere gradert informasjon fra en kilde. Kritikere har lenge advart om at å slå ned på såkalte "leakers" er skadelig for frie medier.

I artikkelen Pressefrihet under press i Dagbladet 24. mai skriver journalist og kommentator Andreas Wiese følgende til disse sakene:

Når myndighetene overvåker journalister på det viset, blir pressefriheten krenket. Da lever man i et samfunn der storebror kan kikke deg i kortene når han selv ønsker.

I et åpent demokrati er det pressens oppgave å avsløre hemmeligheter maktmennesker ikke ønsker avslørt. Det ligger nærmest i kontrakten mellom medier og myndigheter at myndighetene skal prøve å holde sine hemmeligheter hemmelige, mens mediene skal prøve å avsløre dem.

Kildevernet er et sentralt yrkesetisk prinsipp for pressen, og det er et kategorisk prinsipp. I henhold til Vær Varsom-plakaten har en kilde en ubetinget rett til beskyttelse. Når en kilde først er lovet anonymitet, skal journalister og redaktører aldri røpe kildens identitet, heller ikke når domstolen pålegger dette.

Retten til kildevern står sterkt i Norge etter Grunnloven, § 100, Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, artikkel 10 om ytringsfrihet, og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, artikkel 19.

Journalister deskrediteres

Situasjonen ble ikke bedre da Donald Trump tiltrådde som president i januar 2017. Han stemplet alle kritiske journalister som løgnere, og valgte i stedet å kommunisere direkte med amerikanske borgere via Twitter. På den måten forsøkte han å sette kritisk presse ut av spill, noe som rokker ved grunnleggende prinsipper for pressens rolle i et demokratisk samfunn.

Twittermelding fra president Trump der han beskylder pressen for å komme med falske nyheter. Fakisimile.

Nestleder i Norsk journalistlag, Hege Iren Frantzen, karakteriserer i bladet Journalisten en slik utvikling som farlig:

– Jeg håper jo folk forstår at informasjonen som kommer direkte fra partier, politikere eller bedriftsledere er subjektiv. Det er informasjon helt uten kritiske spørsmål, uten faktasjekk. Det er ikke det samme som pressens informasjon, og å glemme det vil være farlig for folket, sier hun.

Sist oppdatert 28.02.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Ut i verden

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriale