Hopp til innhold

Oppgave

Vertikal integrasjon

LK20LK06
Bokhandel

Mer enn 90 % av omsetningen i bokhandelen kommer fra bedrifter tilknyttet kjeder eller sammenslutninger. Ark-kjeden er eid av Gyldendal Forlag, Tanum eies av Cappelen Damm, mens Aschehoug forlag eier halvparten av Libris-kjeden. I bokbransjen finner vi altså både horisontal og vertikal integrasjon.

Oppgave

  1. Les fagartikkelen om Horisontal og vertikal integrasjon.
    • Hva betyr begrepet "vertikal integrasjon"?
    • Hva betyr begrepet "horisontal integrasjon"?
  2. Hva er et konglomerat?
  3. Studer figur og tabell i artikkelen "Internasjonal mediestruktur og globalisering" og diskuter den vertikale integrasjonen som skjer mellom medieselskapene i dag?
Sist oppdatert 28.11.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Ut i verden