Hopp til innhold

Fagartikkel

Eierskap og marked

Det er store endringer på gang i den internasjonale medieindustrien. Digitalisering fører til at færre eier mer. Distribusjon på nye plattformer utvider markedet til å omfatte hele verden. Mediebedriftene vokser og samarbeider i tette nettverk.

LK20LK06
Folk koblet sammen gjennom skya. Illustrasjon.

Eierformer og eierkonsentrasjon

I internasjonal medieøkonomi er det to dominante eierformer:

  • statlig eierskap
  • konsentrert privat eierskap, eid i stor grad av private familier.

I USA, Storbritannia og Japan er det den private medieindustrien som dominerer. I Russland og Kina er offentlig eierskap vanlig.

Eierkonsentrasjon er ikke noe nytt. I USA dominerte ABC, CBS og NBC både radio- og TV-nettverkene på 1980-tallet. Og tidlig på 1900-tallet utgjorde de tre store nyhetsbyråene Reuters (Storbritannia), Havas (Frankrike) og Wolff (Tyskland) et stort nyhetskartell.

Det nye er at digitaliseringen har satt fart i utviklingen. I 1987 dominerte 29 mediebedrifter den amerikanske medieøkonomien. I 2004 var antallet redusert til fem. Den samme utviklingen ser vi over hele verden.

Begrepet vertikal integrasjon brukes om en eier som eier flere ledd i produksjonskjeden, for eksempel både bedrifter som produserer innhold, og bedrifter som distribuerer innhold.

De syv store

Innen internasjonal medieøkonomi snakkes det ofte om «de syv store». Det er medieselskapene Time Warner, Disney, News Corp., Bertelsmann, NBC Universal, Viacom og CBS.

Forskerne har studert disse store selskapene og funnet følgende innbyrdes utviklingstrekk:

  • Eierskapet er konsentrert.
  • Medieselskapene er i stand til å levere et mangfold av produkter over én plattform og ett produkt over mange ulike plattformer samtidig.
  • Denne flyten av produkter på tvers av plattformer gjør det enklere for selskapene å tilpasse seg et segmentert publikum.
  • Det igjen fører til etablering av internasjonale medienettverk som gjør at de oppnår optimale driftsfordeler i et stadig skiftende mediemiljø.

Nye plattformer utvider markedet

Overgangen fra analoge til digitale medier la grunnlaget for de fire store amerikanske mediegigantene Amazon, Apple, Google og Facebook. De store medieselskapene eier ikke bare mer, men de produserer også stadig mer innhold som blir levert på et økende antall plattformer som de også har eierinteresser i. I tillegg beveger de seg inn på nye markeder som bilindustri, bankvirksomhet og dagligvarehandel.

Segmentering og tilpasning

Nye publiseringsplattformer utvider markedet for salg av innhold og reklame. Mediemarkedet er i dag langt på vei et globalt marked. Men når forbrukerne kan velge mellom 1000 TV-kanaler, blir mediekonsumet splittet opp (segmentert). I 1995 var det 225 TV-programmer som oppnådde over 15 millioner seere. I 2005 var det ingen.

Verdensomspennende nettverk

Det er store endringer på gang i den internasjonale medieindustrien. Digitaliseringen av alle former for kommunikasjon fører til at mobil, media og Internett smelter sammen. Overgangen fra fysisk til digital distribusjon og konsum gjør det mulig å redusere kostnadene og øke inntektene. Men da må medieselskapene utnytte fordelene ved stordrift. Derfor etablerer de store selskapene medienettverk både globalt og regionalt. Et eksempel er tyske Vox Televison. Her eier News Corporation 49,5 %, franske Canal Plus 24,9 % og tyske Bertelsmann 24,9 %.

Mange av de store medieselskapene har de samme aksjeeierne, de eier deler av hverandre, og de har samarbeidende styreselskaper. Samtidig er de tett knyttet til andre nettverk innen finans, teknologi, kultur og politikk. De fleste av de store internasjonale selskapene har hovedkvarter i USA. I 2007 var ett av fem selskaper på Financial Times' liste over de største selskapene knyttet til media, telekommunikasjon og Internett.

De store selskapene etablerer nettverk både globalt og regionalt.

Visuell oversikt over verdensomspennende mediekonglomerater .

Visuell oversikt over medienettverk.

Sist oppdatert 21.02.2018
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Ut i verden