Hopp til innhold

Oppgave

Land i sør i mediebildet

I denne oppgaven skal du undersøke hvordan norske nettmedier dekker nyheter fra land i sør.

LK20LK06
Et lys- og en mørhudet person peker på en gobus

Oppgave 1

Ta for deg dagens utgave av tre store norske nettaviser. Registrer de nyhetene som handler om det vi kaller .

 1. Hvilke nyhetskriterier har vært avgjørende når avisene har valgt å skrive om nettopp disse hendelsene?

Oppgave 2

 1. Velg en større norsk nettavis. Lag et skjema der du registrerer alle utenlandssaker som avisen skriver om i løpet av en uke. I skjemaet noterer du hvilket land nyhetene stammer fra, og hva de handler om. Noter også hvem som har levert nyheten til avisen. Er det et nyhetsbyrå eller nettavisens egne reportere? Ta vare på de artiklene du synes er mest interessante.
 2. Opprett et kart på Google Maps og legg til en stedsmarkering for hvert av de landene nyhetene kommer fra. For hver stedsmarkering kan du legge inn en beskrivelse av nyheten. Hvis dere er flere som jobber med oppgaven, kan dere legge inn informasjon på det samme kartet. Del kartet med de andre i klassen. Det gjør du ved å la kartet være offentlig og dele lenken. Slik lager du kart ved hjelp av Google Maps
 3. Sammenlign nyhetene dere har registrert, med informasjonen som står om land på FN sine nettsider.
  • Er nyhetsdekningen i nettavisene preget av positive eller negative nyheter?
  • Hvilke opplysninger kommer ikke fram i nettavisene?
  • Hvorfor er det slik?
  • Hvilke konsekvenser kan det få for vårt bilde av disse landene?

Oppgave 3

Skriv en nyhetsartikkel om et av landene eller områdene i sør. Artikkelen skal inneholde 1800–2000 tegn.

 1. Velg minst tre kilder som du vil bygger artikkelen din på.
 2. Sjekk kildene. Er dette pålitelige kilder?
 3. Velg ut et tema du vil belyse ut fra informasjonen disse kildene formidler.
 4. Velg ut den nyheten du synes er viktigst å skrive om.
 5. Legg vekt på å vinkle saken positivt.
 6. Lag en kort overskrift som fanger lesernes oppmerksomhet, og som gir dem lyst til å lese videre.
 7. Følg opp vinklingen i ingressen. Ingressen skal være kort, helst ikke lengre enn 200 tegn eller 20 ord.
 8. Skriv artikkelen med fallende nyhetsverdi. Det vil si det viktigste først, det minst viktige sist.
Sist oppdatert 14.03.2022
Skrevet av Jan-Arve Overland

Læringsressurser

Ut i verden