Hopp til innhold

Oppgave

Informasjon eller underholdning

Lag en spørreundersøkelse blant et utvalg av lærere og elever på skolen din.

LK06
Ledende spørsmål

I spørreundersøkelsen skal du finne svar på hvilken gruppe, elever eller lærere, som bruker mediene mest til underholdning, og hvilken gruppe som bruker mediene mest til informasjon.

Presenter resultatene i form av en tabell og en grafisk framstilling. Diskuter resultatet i undervisningsgruppa.

  • Hva er grunnen til de forskjellene dere ser?

Skriv

Skriv en kronikk med følgende tittel:

  • Demokratisk arena eller opplevelsesmarked?
Sist oppdatert 28.11.2018
Skrevet av Dagny Regine Rosenberg

Læringsressurser

Ut i verden