Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Samhandling og samspill

Vi lærer å samhandle med andre gjennom å gjøre oss erfaringer og reflektere over egne handlinger i samspillet med andre. Som profesjonell skal du delta i samhandling med barn og bidra til å skape gode relasjoner. Du skal hjelpe og støtte barn og unge i de sosiale prosessene.

Sosial kompetanse og kulturkompetanse

Sosial kompetanse er nødvendig for å mestre ulike sosiale miljøer. Kulturkompetanse trenger vi fordi vi lever i et mangfold og møter mennesker med ulik kulturell bakgrunn. Kunnskap om andres kulturelle verdier og normer gjør oss i stand til å forstå og anerkjenne kulturen deres.

Læringsressurser

Sosial kompetanse og kulturkompetanse