Hopp til innhold

Oppgave

Samisk kultur i pedagogiske institusjoner

Sápmi er det samiske navnet på området hvor samene bor. Området sprer seg over Norge, Sverige, Finland og Russland. Den samiske urbefolkningen har rettigheter, en spennende historie og et samfunnsliv som barn og unge skal lære om i barnehagen, på skolen og SFO.

LK20

Oppgaver

  1. I filmen forteller tre ungdommer om sitt forhold til samisk kultur. Hvilken betydning har den samiske kulturen for hver enkelt av dem?

  2. Hva sier barnehagens verdigrunnlag om samisk kultur? Dere finner lenker til rammeplaner under.

  3. Hva sier opplæringens verdigrunnlag om samisk kultur?

  4. Hva sier rammeplanen for SFO om samisk kultur?

  5. Hvordan kan du tilrettelegge for samisk kultur i arbeid med barn og unge?

  6. Lag en plakat med bilder og tekst hvor dere skriver argumenter for hvorfor det er viktig å tilrettelegge for samisk kultur i arbeid med barn og unge.


Sist oppdatert 26.05.2021
Skrevet av Riborg Anna Ringereide

Læringsressurser

Samisk kultur