Hopp til innhold

Film og filmklipp

Samiske barnehager

I samiske barnehager er formålet å styrke barnas samiske identitet i et miljø med samisk språk og kultur. Barnehagen skal styres av samiskspråklig personale.

LK20LK06

Samisk innhold i barn og unges hverdag

Barn og unge i barnehage og på skole/SFO skal lære om samisk kultur og identitet, slik at de får kompetanse om urfolk i Norge. Når barn får en forståelse av samiske identiteter, kan det også bidra til økt forståelse og utforskning av identitet for alle barn og unge. Å lære å akseptere ulike identiteter og se at vi er forskjellige, gjør oss i bedre stand til å delta i et inkluderende og mangfoldig samfunn.

Samisk barnehage i Oslo

Filmen viser klipp fra en samisk barnehage i Oslo. Her forteller faglig leder for de samiske barnehagene hva det betyr for samiske barn å få gå i samisk barnehage i Oslo. Vi får også se litt av hva barna gjør i barnehagen.

Utfordringer til deg

  1. Hva er duodji?

  2. Hva er joik?

  3. Hvorfor er det viktig å ta vare på og bli kjent med samiske tradisjoner?

  4. Hvordan kan barnehagen bidra til å styrke barnas samiske identitet?

  5. Hvilke samiske barnehage- og skoletilbud kjenner du til?

Sist oppdatert 14.05.2021
Skrevet av Siv Stai
Rettighetshaver: Terranova Media

Læringsressurser

Samisk kultur