Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Samhandling og samspill

Vi lærer å samhandle med andre gjennom å gjøre oss erfaringer og reflektere over egne handlinger i samspillet med andre. Som profesjonell skal du delta i samhandling med barn og bidra til å skape gode relasjoner. Du skal hjelpe og støtte barn og unge i de sosiale prosessene.

Samisk kultur

I barnehage og skole/SFO skal vi synliggjøre samisk kultur. Dette skal bidra til at barn og unge utvikler respekt og fellesskapsfølelse for det samiske mangfoldet. I arbeidet ditt som barne- og ungdomsarbeider skal du gjøre barna kjent med samisk kultur og levesett.

Læringsressurser

Samisk kultur