Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Samhandling og samspill

Vi lærer å samhandle med andre gjennom å gjøre oss erfaringer og reflektere over egne handlinger i samspillet med andre. Som profesjonell skal du delta i samhandling med barn og bidra til å skape gode relasjoner. Du skal hjelpe og støtte barn og unge i de sosiale prosessene.

Konflikter og konflikthåndtering

Konflikter er en del av livet. De oppstår fordi vi mennesker er forskjellige. Vi har ulike behov, interesser og meninger. Derfor trenger vi kunnskap om hva en konflikt er, hva som kan forebygge konflikter, og ferdigheter til å håndtere konfliktene, slik at vi kan veilede, støtte og hjelpe barn.

Læringsressurser

Konflikter og konflikthåndtering