Hopp til innhold

Kommunikasjon og samhandling (HS-BUA vg2)

Kommunikasjon som barne- og ungdomsarbeider

I arbeid med barn og unge er kommunikasjon viktig. Vi skal kommunisere med respekt og vise anerkjennelse for alle vi møter, både barn og voksne. Gjennom kommunikasjon skal vi skape gode relasjoner slik at alle opplever trygghet og tillit i møte med oss.

Språkutvikling

Vi bruker språket til å kommunisere med andre, og det gjør det mulig for oss å formidle tanker, ønsker, idéer og følelser. Språket påvirker alle sider ved barns utvikling, og det utvikler seg hele tiden. Barns språkutvikling dreier seg om hvordan de tilegner seg språket.

Læringsressurser

Språkutvikling