Hopp til innhold

Forretningsdrift (SR-SSR vg1)

Verdikjeden og bærekraftig utvikling

Når du kjøper en vare, tenker du noen gang på hvilken reise varen har vært på før den kommer i butikken? Prosessen fra råvarer til endelig produkt kalles verdikjeden. For å fremme kvalitet og bærekraftig utvikling må vi analysere de ulike leddene i verdikjeden.

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling gjelder for hele verden og er vårt felles ansvar. Vi som bor på jorda, må ta vare på ressursene og sørge for at vi ikke ødelegger for kommende generasjoner. Bedrifter må ta ansvar for en bærekraftig verdiskaping i alle ledd i verdikjeden.

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling