Hopp til innhold

Oppgave

Bedriften AS

Ut i fra Bedriften AS sine budsjetterte salgsinntekter skal du utarbeide budsjetter for varekjøp, innbetalinger og utbetalinger.

Hender, kulepenn og kalkulator. Foto.

Bedriften AS budsjetterer salgsinntekter for følgende måneder:

Måned

Kroner

Januar

300 000

Februar

175 000

Mars

130 000

April

270 000

  • Salget skjer på kreditt på 30 dager.
  • Bedriftens bruttofortjeneste er 40 %.
  • Innkjøp av varene skjer på 30 dagers kreditt.
  • Kundefordringene utgjør kr 130 000 per 31.12.
  • Leverandørgjelden utgjør kr 70 000 per 31.12.

Oppgaver

I denne oppgaven skal vi se bort fra mva. Sett opp budsjetter for de fire første månedene:

  1. innbetalingsbudsjettet fra kundene
  2. varekjøpsbudsjettet
  3. utbetalingsbudsjettet til leverandørene
Sist faglig oppdatert 07.03.2017
Skrevet av Hindrik Sants

Læringsressurser

Budsjett

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter