Hopp til innhold

Religion og etikk (Utgått)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

Kildebruk og kildekritikk

Når du skal utforske et emne eller ei problemstiling, må du ha kunnskap om kildekritikk og kildesøk. Når du seinere skal presentere det du har funnet ut, må du kjenne til hvilke regler som gjelder for opphavsrett, personvern og kildehenvisninger.

Læringsressurser

Kildebruk og kildekritikk