Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Oppgave

Er filosofi viktig for deg?

Filosofi er et fag du kan studere. Filosofihistorien viser hvordan ulike filosofer har forsøkt å gi svar på allmenne og eksistensielle spørsmål. Men det å filosofere kan også forstås som en metode for å utforske grunnleggende spørsmål på en åpen og undrende måte.

En ettertenksom person sitter på et spørsmålstegn. Illustrasjon.

Filosofi som fag og metode

Som fag har filosofien vært opptatt av spørsmål som:

  • Hvordan få sikker viten om verden?
  • Hva er lykke?
  • Hva gjør en handling god?
  • Finnes det en mening med tilværelsen?

Som metode er filosofi en måte å tenke på. Filosofi betyr “kjærlighet til visdom”. I dette ligger det at filosofer søker kunnskap. Men i motsetning til i vitenskapen er filosofen ikke nødvendigvis på jakt etter vitenskapelige og etterprøvbare svar på spørsmål som kan besvares empirisk – altså ved hjelp av observasjon, eksperimenter og forsøk. I filosofien er man ofte mer opptatt av den gode samtalen og den utforskende og undrende tanken.

Spørsmålene filosofen søker svar på, har ikke nødvendigvis ett sant svar. Big Bang er det naturvitenskapelige svaret på hva som var verdens opprinnelse. Men dersom du spør deg om det var en plan – eller en mening – bak Big Bang, beveger du deg inn i den filosofiske måten å nærme seg spørsmålet på. Og her har vi ikke entydige svar, bare en rekke gode spørsmål, tanker og ideer som kan føre oss videre i undringen.

Diskuter med en medelev

  • Hva menes med filosofi som metode?
  • Hva er forskjellen på et filosofisk spørsmål og et vitenskapelig spørsmål?
  • Hvordan kan filosofi være aktuelt i ditt liv?
Sist oppdatert 17.06.2019
Skrevet av Heidi Mobekk Solbakken