Hopp til innhold
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Sokratisk seminar

Sokratisk seminar er en måte å gjennomføre en utforskende samtale på, der du som elev trenes opp i refleksjon. Gjennom å lytte til andres argumenter, og selv delta aktivt i samtalen, får du øvd på både å utvikle egne resonnementer, og å aktivt lytte til andres.

Her ser du et eksempel på en måte å gjennomføre en sokratisk samtale på. Filmen er redigert, så selve samtalen tok en del lenger tid, og flere elever svarte på hvert av spørsmålene fra læreren, for poenget er å utvikle resonnementer i fellesskap. Gjennom å utvikle egne resonnementer på bakgrunn av ideer du har fra før, og ideer du får når andre uttrykker seg, utvikler man et tenkende fellesskap.

Hvordan foregår et sokratisk seminar?

Samtalen organiseres slik at elevene sitter i to sirkler, en ytre og en indre. De i den indre sirkelen samtaler, de i den ytre lytter. Etter en viss tid, for eksempel 10 minutter, kan elevene i ytre sirkel slippe til, og si noe om hva de har fått ut av å lytte.

Spørsmål de kan få er for eksempel:

 • Hva lærte du av å lytte til samtalen?
 • Er det noe du lurer på eller ikke forsto?
 • Er det noe du var veldig uenig i?

Etter dette kan elevene bytte plass, slik at begge gruppene trenes i både aktiv lytting og deltakelse i en utforskende samtale.

Når kan metoden brukes?

Sokratisk seminar er en metode som kan brukes når hele, eller deler av klassen, skal diskutere en religiøs eller filosofisk tekst eller samtale om et filosofisk spørsmål.

Filosofiske spørsmål som kan diskuteres er for eksempel:

 • Hvor kommer det onde fra?
 • Hvordan ble verden til?
 • Hva er lykke?
 • Hva er det perfekte samfunn?
 • Har mennesket fri vilje?
 • Hva er et meningsfullt liv?
Sist oppdatert 17.06.2019
Tekst: Heidi Mobekk Solbakken (CC BY-SA)

Læringsressurser

Metoder for samtale og dialog

Læringssti

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Dialog som metode i religion og etikk

 • SubjectMaterialFagstoff

  Sokratisk seminarDu er her

 • SubjectMaterialFagstoff

  Strukturert filosofisk samtale

Oppgaver og aktiviteter