Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til Ninian Smarts syv religionsdimensjoner
  • kunne anvende disse dimensjonene i beskrivelse av ulike religioner