Hopp til innhold

Oppgave

Åndelighet

Hva innebærer det å ha en annen virkelighet å forholde seg til? Hva betyr det å være religiøs, i hverdagen? Hvordan kan man personlig oppleve noe åndelig?

LK20
Foto av kvinne som ber i solnedgang.

Bønn forekommer i en eller annen form i de fleste religioner og er et uttrykk for åndelighet og kontakt med det guddommelige.

Før du lytter til podkasten

 • Skriv ned noen stikkord om ulike måter man kan få kontakt med det åndelige på.
 • Hva er forskjellen på en person som er religiøs og en person som er åndelig/spirituell? Er det egentlig det samme?
Rød notatbok med papirer stikkende ut. I forgrunnen står teksten "Helt personlig". Foto.

Helt personlig

Åndelighet

Yuhashinee Shankkar er hindu, og Ann Kristin Van Zijp Nilsen er kristen. I denne podkasten snakker de med programleder Marthe Sveberg om forholdet sitt til Gud og åndelighet.

0:00
-0:00

Etter du har hørt på podkasten

 1. Hvordan beskriver Ann Kristin og Yuhashinee sine opplevelser med Gud?
 2. Hvordan definerer de Gud?
 3. Hva sier de om muligheten til å trene opp evnen til å få kontakt med Gud?
 4. Hva sier Yuhashinee om Bhakti-bevegelsen?
 5. Hva sier Ann Kristin om nåde i kristendommen?
 6. Hva handler religiøsitet mest om, ifølge Yuhashinee og Ann Kristin?
 7. Skriv ned en kort liste over de viktigste likhetene og forskjellene på Yuhashinees og Ann Kristins opplevelse av det åndelige.

Refleksjonsoppgaver

 1. Hva kan være årsakene til forskjellene på Yuhashinees og Ann Kristins opplevelse av det åndelige? Bruk gjerne dine forkunnskaper om kristendom og hinduisme når du forklarer.
 2. Tror du begge opplever samme fenomen, eller er forskjellene så store at de ikke kan sammenlignes? Begrunn svaret ditt.
 3. Hvilken betydning har det om man har et innenfraperspektiv eller et utenfraperspektiv når man skal svare på spørsmål 2? Trenger det å ha noen betydning?
Sist oppdatert 22.02.2022
Skrevet av Knut Dæhli

Læringsressurser

Metoder for utforskning