Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kunne bruke IMI-modellen til å sammenligne religioner
  • kunne gjøre rede for hvordan religioner oppstår og utvikler seg
  • kunne bruke IMI-modellen til å forklare hvorfor det oppstår spenning innad i og mellom religioner