Hopp til innhold

Oppgave

IMI-modellen: oppsummering og forslag til fordypning

LK20

Repetisjonsoppgaver (15 minutter):

Katolsk, ortodoks og protestantisk kristendom har ulikt fokus på de tre IMI-elementene.

  1. Hvilken retning har mest fokus på det institusjonelle?
  2. Hvilken retning har mest fokus på det mystiske?
  3. Hvilken retning har mest fokus på det intellektuelle?

Sjekk artikkelen om retninger i kristendommen på ndla.no om du er usikker.

Diskuter og sammenlign svarene med sidemann eller i plenum.

Ekstraoppgaver til fordypning (30 minutter):

Oppgave A

IMI-modellen kan forklare mange sider ved religioner, men er det noen religioner eller religiøse organisasjoner som ikke inneholder de tre elementene? Forsøk å finne eksempler hvor IMI-modellen ikke passer, eller der den ikke kan forklare et religiøst fenomen.

Oppgave B

IMI-modellen fungerer på tre nivåer og kan forklare tre ulike spørsmål: På individnivå forklarer den ulike former for religiøsitet hos enkeltindividet. På gruppenivå forklarer den spenningen og dynamikken innad og mellom religioner. På samfunnsnivå forklarer den hvordan religioner oppstår og utvikler seg i samspill med samfunnet for øvrig. Les oversiktsartikkelen om IMI-modellen på nytt, og finn eksempler på hvordan religiøsitet kan være ulikt på individnivå.

Sist oppdatert 25.03.2022
Skrevet av Knut Dæhli

Læringsressurser

Metoder for utforskning