Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.

Metoder for utforskning

Du kan utforske religioner og livssyn på mange ulike måter. Du kan for eksempel lese hellige tekster, observere ritualer eller gjennomføre intervjuer. Her får du noen verktøy du kan bruke i utforskningen.

Læringsressurser

Metoder for utforskning