Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

Dette faget følger en utgått læreplan.

Metoder for utforsking og dialog

I dette emnet blir du kjent med noen metoder du kan bruke når du utforsker religioner og livssyn. Du lærer også hvordan en strukturert samtale kan organiseres, og hvilke spilleregler som bør gjelde for livssynsdialog i klasserommet.