Hopp til innhold

UTGÅTT - Religion og etikk (LK06)

  Dette faget følger en utgått læreplan.

  Om faget religion og etikk

  Faget religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget gir deg innsikt i de store verdensreligionene, og i sentrale filosofiske og etiske spørsmål. Men hensikten med faget er også å hjelpe deg til å forstå deg selv og andre.

  Læringsressurser

  Om faget religion og etikk

  Læringssti

  Fagstoff

  Oppgaver og aktiviteter