Hopp til innhold

Religion og etikk (LK06)

Om faget religion og etikk

Faget religion og etikk er både et kunnskapsfag og et holdningsdannende fag. Faget gir deg innsikt i de store verdensreligionene, og i sentrale filosofiske og etiske spørsmål. Men hensikten med faget er også å hjelpe deg til å forstå deg selv og andre.

Læringsressurser

Om faget religion og etikk

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?