Hopp til innhold

Oppgave

Dydsetikk – oppgaver

Hva er et godt menneske? Hvordan skal vi klare å finne den gylne middelveien i moralske spørsmål? I disse oppgavene skal du reflektere over ulike sider av dydsetikken.

Oppgave 1: Den gylne middelvei

Finn den gylne middelveien i følgende situasjoner

Oppgave 2: Et godt menneske?

Oppgave A

Les de fire personskildringene under. Hvem av disse personene er gode mennesker, mener du? Hvilke positive og negative egenskaper (dyder og laster) har de ulike personene?

Oppgave B


  1. Gå sammen i grupper og diskuter svarene deres. Klarer dere å bli enige om hvem som er gode mennesker? Hvorfor? Hvorfor ikke?
  2. Sammenlign svarene deres på forrige spørsmål med Aristoteles sin dydsetikk. Hvilke forskjeller og likheter finner dere?
  3. Ifølge Aristoteles blir en et godt menneske gjennom øvelse. Prøv å bli enige om minst tre ting som dere mener er viktige for å lære å bli et godt menneske.
  4. Diskuter til slutt om vi trenger moralske idealer å strekke oss etter. Ser dere noen farer ved å sette opp et slikt ideal?

Kilder

Aristoteles (1999). Den Nikomakiske etikk. Oslo: Bokklubben Dagens Bøker

Information (1998, 6. oktober). At overleve. Hentet fra https://www.information.dk/2007/07/overleve

Kvalnes, Ø. & Øverenget, E. (2002, 23. november). Moralske helgener. Dagbladet. Hentet fra https://www.dagbladet.no/kultur/moralske-helgener/65850856

Sist oppdatert 29.08.2019
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller