Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Fagartikkel

Normer, verdier og holdninger

Ethvert samfunn er basert på visse grunnleggende normer og verdier. Normer, verdier og holdninger er sentrale begreper i etikken. Men hva betyr de egentlig?

Portrett av Therese Johaug med sitatet "Jeg vil først starte med å si at jeg er helt knust. Vanvittig fortvilet og forbannet. Situasjonen er for meg helt ubeskrivelig, og det finnes ikke ord som beskriver hvor jævlig jeg har hatt det i ei uke nå." Foto.

Høsten 2016 testet langrennsløper Therese Johaug positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Hun ble dømt for doping og utestengt fra konkurranser i to år. Johaug var fortvilet, fordi hun mente at dette var en feil legen hennes hadde gjort.

Sommeren 2016 ble Therese Johaug, en av Norges mest profilerte skiløpere, tatt for doping. Denne saken fikk stor oppmerksomhet. Doping bryter med mange grunnleggende verdier i idretten, som sunnhet, ærlighet og rettferdighet (fair play), og det ble stilt spørsmål ved Johaug sine holdninger.

Det kom raskt fram at Johaug hadde brukt en leppekrem som inneholdt et forbudt stoff. Hun hadde fått leppekremen av legen sin og visste derfor ikke selv at hun gjorde noe galt. Leppekremen var heller ikke egnet til å hjelpe henne å prestere bedre. Siden hun ikke bevisst hadde forsøkt å jukse, mente mange at hun ikke hadde brutt med de grunnleggende verdiene som idretten er bygget på. Det var heller ingen grunn til å stille spørsmål ved Johaug sine holdninger. Mange i Norge mente derfor at Johaug ikke burde bli dømt for doping.

Ifølge de normene og reglene som gjelder i idretten, er imidlertid enhver idrettsutøver selv ansvarlig for det de selv tilfører kroppen. Johaug ble derfor dømt til 18 måneders utestengelse fra konkurranse av Det internasjonale skiforbundet.

Normer

Noe av det viktigste vi lærer når vi vokser opp, er hvordan vi skal oppføre oss mot andre. Vi lærer hva som er rett og hva som er galt. Vi lærer at det er galt å lyve og stjele eller slå, og at det er riktig å dele, vise omtanke og hjelpe hverandre. Disse reglene, påbudene eller forbudene kaller vi normer.

Normer er forventninger til hvordan vi skal oppføre oss. Normene kan være nedskrevet som Norges lover. Da kaller vi dem formelle normer. De kan også være uskrevne regler basert på for eksempel tradisjoner og skikker. Da kaller vi dem uformelle normer. Hvis du følger normene, får du gjerne ros, anerkjennelse eller andre former for belønning. Hvis du derimot bryter normene, vil du bli møtt med negative sanksjoner som kan variere fra fengselsstraff til kjeft og stygge blikk.

Mange normer forandrer seg over tid. Et eksempel er seksuelle normer i Norge. For hundre år siden tilsa normene at det var umoralsk å få barn uten å være gift. Det var også uhørt å ha et seksuelt forhold til en person av samme kjønn. I dag tenker de fleste av oss at begge deler er helt ok.

Andre normer er mer stabile. Normer som at du ikke skal stjele eller lyve, finner vi igjen i de ti bud i Det gamle testamentet, og den gylne regel finner vi igjen i mange ulike religioner og kulturer.

Elever jobber med skriftlig eksamen på PC i en stor treningshall. Foto.

Av og til kommer normene i konflikt med hverandre. Tenk deg at en god venn lener seg over mot deg under en matteprøve og spør deg om riktig svar på et spørsmål. Hva gjør du? Vennen din vil kanskje forvente at du er lojal og hjelper han eller henne, mens læreren og skolen forventer at du ikke jukser. Dette er et eksempel på en normkonflikt der du må velge mellom to motstridende normer.

Verdier

En viktig funksjon for normene er å beskytte og ta vare på det vi ser på som er viktig og verdifullt i samfunnet, våre verdier. Verdier er grunnleggende oppfatninger som styrer valgene våre, for eksempel rettferdighet, likestilling, ærlighet eller solidaritet.

En grunn til at mange i Norge reagerte på dopingdommen mot Therese Johaug, var det manglende samsvaret mellom normer og verdier. Selv om Johaug hadde brutt en formell norm (regelverket for doping), så hadde hun ikke forsøkt å jukse eller oppnådd noen fordeler. Hun hadde derfor ikke brutt med de grunnleggende verdiene som regelverket skulle beskytte.

Instrumentell verdi og egenverdi

Vi kan skille mellom to ulike typer verdier: instrumentell verdi og egenverdi.

Hvis noe har instrumentell verdi, er det verdifullt fordi det kan hjelpe oss med å oppnå noe annet. En pengeseddel har for eksempel ingen verdi i seg selv, men den kan være et middel for å kjøpe noe som kan gi oss nytelse eller bedre helse.

Hvis noe har egenverdi, eller iboende verdi, har det en verdi i seg selv. Det er verdifullt for sin egen del og ikke som et middel for å oppnå noe annet. Hva som har egenverdi, er det stor uenighet om. Noen forslag er lykke, nytelse, sannhet, kunnskap og skjønnhet. De fleste er enige om at mennesket har egenverdi, men det er uenighet om hva slags verdi planter, dyr og naturen rundt oss har.

Holdninger

Holdninger handler om dine innstillinger til en situasjon. Det er stabile personlighetstrekk som gjør at du tenker, handler og føler på en bestemt måte. Holdningene dine sier noe om hva slags person du er.

Rettferdighet er en verdi, men å være en rettferdig person er en holdning. På samme måte er hjelpsomhet og ærlighet verdier, mens det å være hjelpsom eller ærlig er holdninger.

En smilende jente med gullmedalje. Foto.

Etter at Therese Johaug hadde sonet straffen for doping, kjempet hun seg tilbake til toppen og vant tre gull og en sølv under VM i 2019. På denne måten viste hun holdninger som karakterstyrke, utholdenhet og pågangsmot.

Viktige begreper

Sist faglig oppdatert 01.12.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen