Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

    Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

    • vite hva etikk er
    • kunne forklare og bruke sentrale etiske begreper
    • kunne ha saklige diskusjoner om etiske problemstillinger