Hopp til innhold

Oppgave

Trenger vi etikk?

Trenger vi å vite noe om etikk i et moderne samfunn? Reflekter over dette spørsmålet etter å ha sett videoen med Melsom og Moen.

LK20

Skriv et refleksjonsnotat der du diskuterer hvorfor det kan være viktig å lære om etikk og diskutere ulike etiske spørsmål. Ta gjerne utgangspunkt i ett eller flere konkrete moralske spørsmål.

Sist oppdatert 30.11.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller