Hopp til innhold

Oppgave

Oppgaver om etikk

Husker du de viktigste etikk-begrepene? Finnes det fasitsvar i etikken? Og hva kom først –religion eller etikk?

Oppgave 1

Oppgave 2

Oppgave 3

Hva kom først – etikk eller religion?

  1. Hva tror du kom først – etikk eller religion? Begrunn svaret.
  2. Se videoen med Melsom og Moen nedenfor og sammenlign ditt svar med deres. Hva er likt og hva er forskjellig?

Etikk med Melsom & Moen: Hva kom først – religion eller etikk?

Kilder

Sist faglig oppdatert 30.11.2021
Skrevet av Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Etiske begreper og modeller

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter