Hopp til innhold
Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til ulike etiske teorier
  • vite hva et etisk dilemma er
  • kunne bruke etiske begreper og teorier i samtaler om etiske problemer og dilemmaer